Geiriadur

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search Term Translate from
Nature of terms to search: Term entered is:
   
pump

pump

Dilynir 'pump' gan†o + enw llu.:

pump o afalau

five apples

pump o ddynion

five men

pump o ferched

five girls

pump o hafau

five summers

Dewisir 'pum' o flaen enw un.:

pum cath

five cats

pum oren

five oranges

pum llwybr

five paths

Mae 'pum' yn treiglo 'blynedd, blwydd' yn drwynol:

pum mlynedd

five years

pum mlwydd (oed)

five years old

Pan na ddewisir enw, ceir†'pump':

Roedd y pump wedi cyrraedd

The five had arrived