Geiriadur

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search Term Translate from
Nature of terms to search: Term entered is:
   
gan

Yr arddodiad 'gan'

Mae rhai arddodiaid yn rhedeg i ddynodi person a rhif. Mae 'gan' yn un ohonyn nhw. Dyma ffurfiau rhediadol 'gan':

gennyf i gennym ni
gennyt ti gennych chi
ganddo fe ganddyn nhw
ganddi hi  

 

Yn rhai o dafodieithoedd y gogledd clywir:

gen i gynnon ni
gen ti gynnoch chi
ganddo fe gynnyn nhw
ganddi hi  

 

Ystyron 'gan'

Mae gan y rhan fwyaf o arddodiaid fwy nag un ystyr. Dyma rai o ystyron mwyaf cyffredin 'gan':

Mae car newydd ganddi hi
She has a new car

1. I ddynodi meddiant

Cyfieithwyd y Beibl gan William Morgan The Bible was translated by William Morgan

3. Arddodiad sy'n cyfateb i 'while, as' yn Saesneg. Fe'i defnyddir i gyfeirio at rywbeth sy'n mynd ymlaen ar yr un pryd â rhywbeth arall

Aeth e, gan feddwl dychwelyd nes ymlaen He went, thinking about returning later on

4. Defnyddir 'gan' mewn rhai ymadroddion yn y gogledd

Beth sydd orau ganddo fe? What does he prefer?
Mae'n edifar ganddi hi She regrets
Mae'n flin gen i I'm sorry
'waeth gen i I don't mind
Mae'n well gen i I prefer
Mae'n dda gen i I'm glad/I'm pleased

5. Defnyddir 'gan' gyda salwch

mae cur pen gen i I have a headache
Mae pigyn clust ganddo fe He has earache
mae cefn tost ganddi hi She has a bad back/sore back

6. Gall gan olygu 'because, since':

Awn ni i'r traeth gan fod y tywydd yn braf We will go to the beach since the weather is fine

7. Mae gan hefyd yn golygu 'from'

Cafodd e gar newydd gan ei dad He got a new car from his dad

 

Sylwch ar y dywediadau hyn sy'n cynnwys 'gan'

gan amlaf usually
gan bwyll carefully; watch it!
gan hynny because of that
gan mwyaf on the whole