Geiriadur

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search Term Translate from
Nature of terms to search: Term entered is:
   
Deg, deng

Deg, deng

Nodyn Gramadegol

Digwydd deng yn aml o flaen blynedd, blwydd, diwrnod ac enwau sy'n cychwyn â chytsain drwynol:

deng mlynedd ten years
deng mlwydd oed ten years old
deng milltir ten miles
deng mil 10 000
deng niwrnod ten days
deng mis ten months

 

Gellir dewis deng, deg o flaen llafariad:

deng awr
ten hours
deg awr
ten hours

Yn yr iaith lenyddol treiglir g- i'r feddal yn dilyn deng:

deng waith
ten times
deng air
ten words

 

Mae tuedd gynyddol, bellach, i ddewis y ffurf deg ym mhob cyd-destun - yn enwedig ar lafar ac mewn ysgrifennu anffurfiol.