Geiriadur

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search Term Translate from
Nature of terms to search: Term entered is:
   

Search Results

 
search 1. ymchwil n.f. ymchwiliad n.m. (ymchwiliadau) chwilfa n.f. (chwilfeydd) chwiliad n.m. (chwiliadau)Interreg IIIA Knowledge Exploitiation Fund - Cronfa Datblygu Gwybodaeth Eurpoean Social Fund - Cronfa Gymdeithasol Ewrop