Geiriadur

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search Term Translate from
Nature of terms to search: Term entered is:
   

Search Results

 
living 1. bywoliaeth n.f. (bywiolaethau) bywiol adj.
living it up 2. byw o'r llaw i'r genau cmb.
living tissue 3. meinwe byw cmb.Interreg IIIA Knowledge Exploitiation Fund - Cronfa Datblygu Gwybodaeth Eurpoean Social Fund - Cronfa Gymdeithasol Ewrop