Geiriadur

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search Term Translate from
Nature of terms to search: Term entered is:
   

Search Results

 
cynefin 1. haunt n.m. habitat n.m. acquainted adj. accustomed adj. familiar adj.
cynefin brodorol 2. native environment cmb.
cynefin glan afon 3. bankside habitat cmb.
cynefinder 4. use n.m. familiarity n.m.
cynefindra 5. use n.m. familiarity n.m.
cynefino 6. to get used v. cynefin- to become accustomed v. cynefin- to acclimatize v. cynefin-
cynefino â 7. to become accustomed to cmb.
cynefinol 8. usual adj. accustomed adj.
cynefinol (botany) 9. ruderal adj.Interreg IIIA Knowledge Exploitiation Fund - Cronfa Datblygu Gwybodaeth Eurpoean Social Fund - Cronfa Gymdeithasol Ewrop